[./board_2_colors_index.html]
[./over_onszelf.html]
[./referenties.html]
[./producten.html]
[./projecten.html]
[./contact.html]
[./sitemap.html]
[http://www.ibbraak.nl]
[http://www.zeestad.nl]
[Web Creator] [LMSOFT]
Marsdiepstraat wordt een prachtstraat
Zelfstandig onderdeel van Ingenieursbureau Braak
i.o.v. Zeestad CV/BV te Den Helder

.

Vriendelijk, aangenaam en veilig. Dat zijn de kernbegrippen voor de nieuwe Marsdiepstraat. De plannen om de hoofdstraat van Nieuw Den Helder om te toveren in een prachtstraat zijn inmiddels vergevorderd.

Nog dit najaar wordt gestart met de aanleg van drempels bij de Eemstraat, Eendrachtstraat en Dintelstraat. Als eerste zijn de rioleringswerkzaamheden aan de Zandkreekweg uitgevoerd

In 2009 volgt de vernieuwing van het riool in de rest van de Marsdiepstraat. Daarna kunnen we aan de slag om de straat opnieuw in te richten.

Nieuwe indeling
De Marsdiepstraat kent straks twee soorten gebieden: winkelerven bij het Falga winkelcentrum en bij het Marsdieppleintje verbonden door een woonstraat. Tussen beide winkelcentra ontstaat een prettig woongebied. Hier willen we zoveel mogelijk aansluiten op de mooie inrichting van het Duinparkplan.” Afronding van het definitieve ontwerp wordt dit voorjaar verwacht.

Stap voor stap
Momenteel vinden er aan de Marsdiepstraat allerlei grote bouwwerkzaamheden plaats. Het opnieuw inrichten van de straat volgt direct na afloop van deze bouwactiviteiten. Volgens plan starten we met de herinrichting van de straat eind 2009 of uiterlijk begin 2010. We beginnen vanaf het Falga winkelcentrum. Vervolgens krijgt de prachtstraat die we willen maken stap voor stap gestalte.

Ingenieursbureau Braak is voor Zeestad CV/BV betrokken bij de technische ontwikkeliingen van de Marsdiepstraat. Zo is voor de verkeersmaatregelen bestek- en tekeningen opgesteld, wordt voor het ontwerp van de hele Marsdiepstraat technisch advies geleverd en wordt nu de projectleiding voor de werkvoorbereiding van het project verzorgt. Tijdens de uitvoering zal tevens de directievoering verzorgt worden. Al met al een geweldig project waar IBBraak graag z'n steentje bijdraagt.