[./board_2_colors_index.html]
[./over_onszelf.html]
[./referenties.html]
[./producten.html]
[./projecten.html]
[./contact.html]
[./sitemap.html]
[http://www.ibbraak.nl]
[Web Creator] [LMSOFT]
Welkom bij A. Braak Civiel Advies
Zelfstandig onderdeel van Ingenieursbureau Braak
Referenties
Er is ervaring bij overheid, ontwikkelaar en particulier opgedaan,
zie hiervoor navolgende gerealiseerde werken.

Voor gemeente Den Helder:
 • Reconstructie Zandkreekweg
 • Industrieterrein Kooypunt fase 2
 • Reconstructie Zanddijk, Noordersandt en Orchis
 • Reconstructie parkeerterrein Zandloper
 • Reconstructie Timorlaan
 • Korte termijn oplossingen TESO route

Voor projectontwikkelaar Zeestad,
 • Verkeersmaatregelen Marsdiepstraat
 • Sloop- en bouwrijpmaken voormalige dansschool

Voor Czan ontwikkelingsmaatschappij, registratie basiskaart Elzenhagen Noord

In dienst van gemeente Hoorn uitgevoerd:
 • Bangert en Oosterpolder fase 1, woonrijpmaken, cultuurtechniek
 • Jaarprogramma's groot onderhoud asfalt

Werken voor particulieren:
 • Grootschalig onderhoud van een woning en ontwerp van een tuinhuis/chalet te Andijk
 • Grootschalig onderhoud van een woning te Bovenkarspel
 • Advies ten behoeve van nieuwbouw woningen te Hoogkarspel en Enkhuizen

Daarnaast wordt actief samengewerkt met verschillende marktpartijen.