[./board_2_colors_index.html]
[./over_onszelf.html]
[./referenties.html]
[./producten.html]
[./projecten.html]
[./contact.html]
[./sitemap.html]
[http://www.ibbraak.nl]
[http://www.zeestad.nl]
[Web Creator] [LMSOFT]
Een Multifunctioneel Centrum voor iedereen
Zelfstandig onderdeel van Ingenieursbureau Braak
i.o.v. Zeestad CV/BV te Den Helder


Nieuw Den Helder krijgt een prachtig Multifunctioneel Centrum. Het complex gaat onderdak bieden aan allerlei sociaal-culturele, zorg- en ontmoetingsfuncties. Het complex komt op de plek waar nu het gebouw ‘Tessel X’ staat, de voormalige dansschool aan de Texelstroomlaan.

Organisaties op het gebied van welzijn, zorg en wonen hebben de handen ineengeslagen voor het ontwikkelen van een multifunctioneel centrum aan de Texelstroomlaan. Samen werken zij aan de realisatie van een modern centrum voor allerlei sociaal-culturele, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Straks kan iedereen uit de wijk gebruik gaan maken van deze prachtige voorziening, met ook nog een speeltuin en een Cruyff Court om de hoek.

Intentieovereenkomst
Op 24 april 2008 is de intentieovereenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van de gemeente, Woningstichting Den Helder, de Weering, HVBWS, Bureau Jeugdzorg, Omring, GGD en Zeestad. Deze verschillende organisaties spraken daarmee af dat zij gezamenlijk willen zorgen dat het Multifunctioneel Centrum in Nieuw Den Helder er echt gaat komen.

IBBRAAK verzorgt in opdracht van Zeestad CV/BV:
  • Projectleiding technische uitvoering sloop, bouw- en woonrijp maken